Cookie beleid v.v. Herovina

De website van v.v. Herovina is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragsregels

Gedragsregels

ALGEMEEN

De v.v. Herovina spant zich in voor een goede opleiding en begeleiding voor haar (jeugd)leden. Ieder (jeugd)lid is hierbij belangrijk; zij dienen met plezier naar “De Kol” te komen.

Herovina wil graag een vereniging van en voor alle leden zijn. Een vereniging waar respect is voor de normen en waarden en respect voor elkaar. Met behulp van regels kunnen we adequaat optreden tegen een ieder die zich schuldig maakt aan onsportief gedrag en daarmee de naam van v.v. Herovina in diskrediet brengt.

 • Geen enkele vorm van vandalisme of vernielingen wordt getolereerd; kosten die uit dergelijk wangedrag voortvloeien, worden verhaald op de desbetreffende persoon.
 • Iedere vorm van discriminatie, vloeken of pesterijen is ten strengste verboden.
 • Roken, alcohol, (soft)drugs is voor geen enkel (jeugd)lid toegestaan tijdens training, wedstrijd of in het kleedlokaal.

Voor ieder (jeugd)lid zijn de volgende punten van belang:

 • Verwaarloos je schoolprestaties niet ten koste van het voetbal.
 • Informeer je trainer over ander sporten die je beoefent, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
 • Je bent lid van een vereniging waar teamsport wordt bedreven, laat op trainingen en wedstrijden je team niet in de steek.
 • Bespreek wensen, ideeën en problemen met je trainer/leider.

 

JEUGD

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens trainingen, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Zit je ergens mee? En wil je erover praten, dan kun je hiervoor terecht bij de vertrouwenspersoon van Herovina: Dhr J. Boone, tel: 0418-581250.

 

TRAININGEN

 • Van een ieder wordt verwacht dat hij of zij zich, bij verhindering van een training, ruimschoots van tevoren telefonisch afmeldt bij de leider of trainer.
 • Iedere voetballer is verantwoordelijk voor de door hem/haar gebruikte trainingsmaterialen en zorgt ervoor dat aan het eind van de training alles weer op de daarvoor bestemde plaats teruggebracht wordt (gezamenlijk).
 • Het opzettelijk tegenwerken van een training wordt direct bestraft.
 • Douchen is geen verplichting na de trainingen, douchen na de wedstrijden wordt door de vereniging zeer op prijs gesteld. Het dragen van badslippers is hierbij aan te raden.
 • Degenen die als laatste het kleedlokaal verlaat, veegt het schoon.
 • Voor jeugdleden is het niet toegestaan de training te volgen in de door Herovina verstrekte trainingspakken..
 • Draag geen kettinkjes, horloge, ringen, enz. tijdens trainingen en wedstrijden.

 

WEDSTRIJDEN

 • Van een ieder wordt verwacht dat hij of zij op tijd aanwezig is (tijdstip wordt in de voorafgaande week door trainer/leider bekendgemaakt, anders zelf contact opnemen).
 • Alleen de leider of trainer haalt de ballen op bij de zaterdagdienst.
 • Voor de wedstrijd gaan alle spelers, inclusief de begeleiding, tegelijk de kleedkamer in.
 • Na het omkleden zorgt de begeleiding ervoor dat alle spelers tegelijk naar buiten gaan om de warming-up uit te voeren.
 • Het dragen van een slidingbroek is alleen toegestaan wanneer deze in dezelfde kleur is als de sportbroek.
 • Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
 • Zorg ervoor dat er geen waardevolle spullen in de kleedkamer achterblijven, lever deze voorafgaand in bij leider/trainer. Herovina is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een ieders waardevolle spullen.
 • Iedere speler gaat tijdens de rust de kleedkamer in m.u.v. wisselspelers.
 • Iedere vorm van slaan, spugen, natrappen, enz. richting tegenstander of scheidsrechter wordt bestraft met wissel en eventueel een te volgen straf.
 • Na afloop van de wedstrijd bedankt een ieder de scheidsrechter en de tegenpartij.
 • Op zaterdagmorgen vanaf 08:00 uur kan een ieder zelf informeren bij het clubgebouw (0418-581528) over eventuele afgelastingen.

 

WANGEDRAG

Als mensen zich, buiten het veld, niet op een normale manier kunnen gedragen zullen ze op hun gedrag aangesproken dienen te worden. Ernstige gedragingen zullen bestraft worden. Aangezien hier geen “standaarden” voor bepaald kunnen worden zal ieder geval individueel beoordeeld moeten worden.

Misdragingen in het veld (wedstrijden en trainingen) is, primair, de verantwoordelijkheid van de betreffende trainer en/of leider. Voorafgaande aan een nieuw seizoen zal het bestuurslid c.q. zullen de bestuursleden Technische Zaken de gedragsregels doornemen met de elftalverantwoordelijken en uitleggen wat eventuele sancties kunnen zijn. Deze sancties zijn niet direct schorsingen of dergelijk. Er moet gedacht worden aan alternatieve straffen als pupillen trainen, pupillen fluiten etc. Bij ernstig of herhaaldelijk slecht gedrag volgt een gesprek met het bestuur. In uiterste gevallen kan overgegaan worden tot een schorsing van het betreffende lid.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!